จีนเดินหน้าเตรียมพร้อมจัดงานโอลิมปิก ฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022

เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันไปในวงการกีฬาอย่างแน่นอนแล้วว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน โตเกียวเกมส์ 2020 ได้ถูกเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปี สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 แต่ในอีกมุมหนึ่งของวงการกีฬาจะเห็นว่าประเทศจีนที่อาสาเข้ามาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 24 ที่จะถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน หรือเรียกว่า ปักกิ่งเกมส์ 2022 ประเทศจีนได้มีการแสดงออกถึงความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

จีนให้เวลาแสดงศักยภาพความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬารายการนี้มาเป็นเวลานานตั้งแต่ได้รับภารกิจจัดการแข่งขัน จะเห็นได้จากการเริ่มรายงานแสดงความพร้อมไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ หรือ IOC ในช่วงปี 2016 การเปิดตัวสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน “Winter Dream” หรือ “ฝันแห่งฤดูหนาว” เมื่อปี 2017 จนถึงปัจจุบันทางคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกของประเทศจีน ก็ยังคงประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างต่อเนื่อง

การประชุมทางไกลท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ในเดือนเมษายน 2020 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ หรือ National Olympic Committee (NOC)ได้มีการจัดกิจกรรม NOC Open Day ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมกันผ่านวีดีโอออนไลน์ ซึ่งมีผู้แทนจาก IOC จำนวน 67 คน และ NOC จำนวน 45 คน โดยมีผู้แทนจากการแข่งขันโตเกียว 2020 และปารีส 2024 เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางผู้จัดงานปักกิ่ง 2020 ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันไปพร้อมกับการเสริมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จะเริ่มเห็นได้จากการประชุม NOC Open Day ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านวีดีโอออนไลน์ ก็เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้ในการประชุมทางจีนยังเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมจะมีความราบรื่นและเข้าใจจุดประสงค์ที่ตรงกัน จึงได้มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบพิเศษสำหรับผู้เข้าประชุมที่อยู่ในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ

ประเทศจีนได้มีการรายงานความคืบหน้าในการเตรียมงานอย่างจริงจังและเสนอมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวดต่อคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ ตลอดจนได้มีการผลักดันให้มีการเตรียมการแข่งขันโอลิมปิกด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีระเบียบแบบแผน ทำให้ผู้แทนของ NOC จำนวนหนึ่งได้แสดงความของคุณต่อความพยายามของประเทศจีนครั้งนี้ รวมถึงผู้แทนจากการแข่งขันโตเกียว 2020 และปารีส 2024 ก็ได้รวมศึกษาข้อมูลเพื่อไปพัฒนากับการจัดกิจกรรมของตัวเองอีกด้วย

ความตั้งใจของประเทศจีนสำหรับการจัดการแข่งขันโอลิมปิก ฤดูหนาว 2020 ในครั้งนี้ ยังมีเวลาให้เจ้าภาพได้เตรียมตัวอีกกว่า 2 ปี ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหล่านักกีฬาผู้ที่หมั่นฝึกซ้อมจะได้ระเบิดพลัง รวมถึงมวลมนุษยชาติก็จะได้รับชมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอย