สังคมไร้เงินสด เทรนด์การเงินในยุคอนาคต

เมื่อเทคโนโลยีทันสมัย เริ่มรุกแทนที่สิ่งเก่า ๆ และเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในทุก ๆ เรื่องของการดำเนินชีวิต ไม่เว้นแม้แต่เรื่องใหญ่อย่างเรื่องการเงินและการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากจากในยุคอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงยังมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตหลาย ๆ ประเทศระบบการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมไร้เงินสดแทบทั้งหมด

สังคมไร้เงินสด คือ อะไร

                สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คือ สังคมที่ไม่มีการใช้เงินสดเลย เหมือนอย่างเช่นที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่สังคมหรือระบบการเงินในลักษณะนี้จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้การรับเงินหรือการจ่ายเงินเป็นไปได้โดยผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มทำให้สังคมเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า “สังคมไร้เงินสด” ที่เราเริ่มเห็นกันแล้วในปัจจุบัน ก็คือการนำเอา QR Code มาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงิน ด้วยการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนเข้าไป เพื่อเป็นการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมไปถึงการจ่ายเงินหรือการทำธุรกรรมออนไลน์ในรูปแบบอื่น ได้แก่ ระบบธนาคารออนไลน์ ด้วยการโอนเงิน ชำระเงิน ชำระบิล ค่าบริการต่าง ๆ ด้วยระบบธนาคารออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน หรือการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยไม่ต้องมีการกดเงินสดออกมาฝาก โอน ชำระค่าสินค้าบริการแต่อย่างใด

ประเทศต่าง ๆ เริ่มปรับตัวใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

                เห็นได้ว่าหลายประเทศในโลกเริ่มมีการนำเอาระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเงินการธนาคารเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนที่ได้นำเอาระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านทางแอปพลิเคชันของค่ายการเงินออนไลน์ยักษ์ใหญ่ 2 ค่าย คือ Alipay ของ Alibaba และ We Chat Pay ของค่าย Tencent ส่วนประเทศเบลเยียมก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประชาชนหันมาใช้แอปพลิเคชันในการชำระเงินมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเบลเยียมมีอัตราการใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ปราศจากเงินสดสูงถึง 93% สำหรับประเทศไทยเราก็เริ่มมีการเชิญชวนให้ประชาชนสนใจใช้ระบบการเงินประเภทนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบพร้อมเพย์ของภาครัฐ ไปจนถึงที่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้มีการออกแคมเปญงดเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อมีการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์และแอพพลิเคชั่นของธนาคาร

ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าเมื่อระบบการเงินการธนาคารเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคออนไลน์หรือการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดมากขึ้น ระบบการเงินการธนาคาร รวมถึงวิถีชีวิตของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะเป็นเช่นไร