เที่ยวโบราณสถาน ตามรอยละครดัง เกาะกระแสบุพเพสันนิวาส

                เมื่อพูดถึงเทรนด์ของสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศไทยในช่วงนี้ ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ เพราะจะต้องขอเกาะกระแสของละครบุพเพสันนิวาส ละครย้อนยุคที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประวัติศาสตร์ วัดวาอารามและโบราณสถานในประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นวันนี้ เราก็เลยจะพาผู้อ่านเที่ยวตามรอยละครบุพเพสันนิวาสกันบ้างสักครา จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมจัดหาชุดไทยสำหรับวันหยุด วันลากันไว้ได้เลย

  1. วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งที่มาของการสร้างวัดแห่งนี้ สันนิษฐานว่าก็เพื่อเป็นการอุทิศผลบุตรให้กับพระมารดาของพระองค์ที่ทรงสิ้นพระชนม์ไป และอีกประการหนึ่งก็มีการสันนิษฐานกันว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ไทยรบเอาชนะเหนือเขมรได้ เนื่องจากสถาปัตยกรรมของวัดส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากนครวัดของเขมรนั่นเอง ซึ่งต่อมาก่อนการเสียกรุงครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นค่ายตั้งรับศึก จนเมื่อกรุงแตกวัดก็ได้ถูกทิ้งปล่อยร้าง จนกรมศิลปากรได้เข้าไปดูแลและอนุรักษ์อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน
  2. วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดหลวงประจำราชวังโบราณอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เจดีย์ทรงลังกาจำนวน 3 องค์ที่วางเรียงกันตั้งแต่ทิศตะวันออกมาจนถึงทิศตะวันตก โดยองค์แรกสุดซึ่งตั้งอยู่ตรงทิศตะวันออกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา และเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมหาราชวังในปัจจุบัน
  3. วิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดอารามหลวงอยู่ทางใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ภายในวัดมีพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดด้วยทองสำริด
  4. วัดใหญ่ชัยมงคล ปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลสวนพลู อำเภอเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเจดีย์องค์ใหญ่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งภายในยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย

นอกจากวัดและโบราณสถานที่เราได้นำมาแนะนำกันในวันนี้แล้ว อยุธยายังมีสถานที่เที่ยวและโบราณสถานที่สำคัญ สวยงาม มีประวัติศาสตร์ที่น่าชื่นชมและน่าค้นหาอีกมากมาย อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณผู้เขียนบท ผู้สร้าง และนักแสดงทุกคนในเรื่องที่ทำให้คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราอีกครั้ง