กลับสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง ค่านิยมใหม่ของคนไทยรุ่นใหญ่วัยเกษียณ สุขใจไม่ไร้ค่า

นับว่าเป็นอีกปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศกำลังประสบคือปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรวัยเกษียณ ทำให้รัฐต้องสร้างนโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับผู้สูงอายุเหล่านี้ให้สามารถอยู่ได้โดยไม่กระทบต่อลูกหลาน นอกจากนี้ยังมีเงินเกษียณจากบริษัทที่ตนเคยสังกัดอยู่สำหรับค่าครองชีพในวันที่หยุดทำงาน แต่ทว่าหลายคนได้นำเงินในอนาคตก้อนนี้ไปใช้ในการหักล้างหนี้ที่เคยได้ก่อเอาไว้ ส่งผลให้เงินใช้จ่ายประจำวันต้องลดน้อยลงไปและในที่สุดกลายเป็นภาระของลูกหลาน ซึ่งสิ่งที่รัฐควรจะสนับสนุนนั้นไม่ใช่การแจกเงินก้อนใหญ่แต่เป็นการสร้างอาชีพให้รุ่นใหญ่วัยเกษียณผู้ยังไม่หมดไฟได้มีเส้นทางรายได้และเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ตกอยู่ในสภาวะเครียดหรือซึมเศร้า

เมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมีอาชีพ โดยมีผู้ลงทะเบียนกว่า 1,400 ราย และตำแหน่งงานว่างถึง 700 กว่าตำแหน่งทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และมีผู้ได้บรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำจำนวน 141 ราย สำหรับผู้ลงทะเบียนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ส่วนรายได้จากการทำงานคิดเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 250 บาทและต้องทำงานให้ได้วันละ 3 ชั่วโมง ซึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคืองานด้านการผลิต รองลงมาคืองานบริการ พนักงานธุรการ และนักแนะแนวสายต่าง ๆ

สำหรับปีนี้ทางภาครัฐก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่มีความสนใจต่อการสร้างอาชีพอีกเช่นกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดอบรมหลักสูตรการทำกาแฟเพื่อวัยเกษียณผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนกว่า 200 ราย ซึ่งผู้สนใจทั้งหมดนั้นมีอายุมากกว่า 60 ปี ภายในงานได้มีการจัดอบรมจากนักธุรกิจด้านกาแฟระดับ World Class ตั้งแต่วิธีการคั่วบดและชงกาแฟ ไปจนถึงการทำ Latte Art นอกจากนี้ยังมีการอบรมเรื่องการทำธุรกิจกาแฟให้กับผู้ที่มีความสนใจนำความรู้ที่ได้รับไปสานต่อเพื่อสร้างธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยการอบรมนั้นมีตั้งแต่เทคนิคการบริหารงาน บริหารคน การจัดการ ไปจนถึงการทำความสะอาด นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่มีความสนใจในอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นบาริสต้าหรือการสร้างธุรกิจกาแฟเป็นของตัวเอง

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างนโยบายเพื่อให้ผู้คนอยู่ได้อย่างไม่ขัดสนนั้นไม่ใช่การแจกเงินแต่เป็นการสร้างอาชีพให้พวกเขาได้ฝึกทักษะและนำความสามารถนี้ไปใช้ให้เกิดรายได้ต่อการครองชีพของตนเอง สำหรับผู้สูงอายุแล้วการมีอาชีพรองรับในยามเกษียณไม่ใช่เพื่อรายได้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสร้างคุณค่าให้ตัวเองถึงแม้จะอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่ง นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้คนพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อที่จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า เป็นการสร้างความสุขในใจได้อย่างแท้จริง

 

สวมรอยบัตรประชาชน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง

                ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงจะได้ติดตามข่าวคราวของการนำบัตรประชาชนไปลักลอบเปิดบัญชีธนาคารกันมาบ้างแล้ว ที่ถึงแม้ว่าคดีนี้จะยังไม่ถึงที่สุด และยังไม่แน่ว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้เป็นเช่นไร แต่จากคดีนี้ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับเอกสารส่วนตัวอย่างบัตรประชาชนที่สามารถนำไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้มากมายรวมถึงการเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายมากมายในอนาคต รวมถึงยังนำไปสู่การหลอกลวงผู้เสียหายอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

กรณีศึกษา

                ในคดีที่เกิดขึ้นนี้ เป็นกรณีที่มีการนำบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปเปิดบัญชีธนาคาร แล้วหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งเมื่อมีการสืบสวนลึกลงไป พบว่ามีการว่าจ้างวานให้สวมรวมนำเอาบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปเปิดบัญชีถึง 5 บัญชี โดยมีการจ่ายค่าจ้างวานบัญชีละ 2,000 บาท ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นชาวไนจีเรีย ที่เชื่อมโยงไปถึงขบวนการโรแมนซ์สแกม ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อและแล้วหลอกให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีในที่สุด

สมาคมธนาคารเตือน ปัญหาการลอบนำบัตรประชาชนมาเปิดบัญชีธนาคาร

ด้วยข่าวคราวและกรณีดังกล่าว ทำให้สมาคมธนาคารต้องออกมาชี้แจงถึงกระบวนการในการเปิดบัญชีของธนาคาร รวมถึงการป้องกันของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ด้วยระเบียบการยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีเงินฝาก รวมถึงทุกสาขาของธนาคารได้มีป้ายเตือน เรื่องการรับเปิดบัญชีแทนซึ่งถือเป็นความผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้ในการเปิดบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ธนาคารต้องมีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนด้วยบัตรประชาชน รวมถึงต้องมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้ากับบัตรประชาชนที่นำมาเปิดบัญชีว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เมื่อมีการตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงจะมีการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าได้ รวมถึงตัวประชาชนหรือลูกค้าเองต้องมีความระมัดระวัง รอบคอบในการเก็บรักษาบัตรประชาชน ไม่ควรมอบหมายให้ผู้อื่นไปทำธุรกรรมแทน รวมถึงการให้สำเนาบัตรประชาชนผู้อื่นเพื่อไปทำธุรกรรม ควรขีดคร่อมและเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และในกรณีที่บัตรประชาชนหาย ต้องมีการไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นการป้องกันตัวและเพื่อไม่ให้เป็นช่องโหว่ของมิจฉาชีพ

นอกจากกรณีบัตรประชาชนหายแล้วมีการนำเอาไปสวมรอยเปิดบัญชีเพื่อหลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินแล้ว ยังมีอีกหลายกรณีที่มีการหลอกลวงขอเลขบัตรประชาชน เพื่อนำไปสวมรอยใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ดังที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ออกหนังสือมาเตือนลูกค้าถึงแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ที่มีการโทรเข้าไปยังลูกค้า แล้วอ้างขอเลขบัตรประชาชน ซึ่งทางบริษัทไม่มีนโยบายการขอบัตรประชาชนใด ๆ จากลูกค้าทั้งสิ้น

 

ธนาคารดิจิทัล มาถึงยุคที่ธนาคารแข่งกันฟรีค่าธรรมเนียม

                ข่าวคราวล่าสุดของวงการธนาคารที่คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า หรือผู้ที่นิยมใช้ระบบธนาคารออนไลน์ก็คงจะไม่พ้นการที่หลาย ๆ ธนาคารออกมาประกาศฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินและการจ่ายบิล เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการธนาคารดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงยังเป็นการแย่งฐานลูกค้ากันเองของธนาคารทั้งหลาย ซึ่งนโยบายนี้จะเป็นผลดีต่อใครไปไม่ได้ นั่นก็คือลูกค้า ที่ทำให้คนไม่เคยใช้บริการระบบธนาคารดิจิทัลหลายคน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและระบบอินเตอร์เน็ต เมื่อได้ยินคำว่าฟรีค่าธรรมเนียมก็ย่อมสนใจ เรียนรู้ และศึกษาการใช้งานธนาคารออนไลน์ดังกล่าวในที่สุด

แบงค์แข่งกันประกาศฟรีค่าธรรมเนียม  

การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าของธนาคารเป็นไปอย่างดุเดือด โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ลูกค้าหันมาใช้งานและทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าช่องทางดิจิทัล ซึ่งธนาคารที่มีการประกาศฟรีค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในระบบ Online Banking ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาติ สำหรับค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอนข้ามเขต การโอนเงินข้ามธนาคาร การจ่ายบิล ชำระเงิน ซึ่งลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันหรือทางหน้าเว็บธนาคาร รวมถึงบางธนาคาร อย่างเช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังมีการจ่ายเงินคืนให้ลูกค้า 5 บาท เมื่อมีการจ่ายบิลผ่านทางธนาคารดิจิทัลอีกด้วย

ข้อดีและข้อเสียของระบบ Online Banking

                 ระบบธนาคารดิจิทัลหรือ Online Banking นั้นมีข้อดี คือ ช่วยให้ลูกค้าสามารถโอนเงิน จ่ายค่าธรรมเนียม ชำระบิลค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และธนาคารต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งการส่ง SMS และการส่งอีเมล์ส่วนตัวแจ้งรหัสเพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ หรือเป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการก็ต้องใช้งานระบบนี้ด้วยความรอบคอบ ไม่บอกรหัสส่วนตัวเพื่อเข้าใช้งานระบบให้ผู้อื่นทราบ หรือเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หาย ก็ต้องรีบระงับใช้บริการโดยเร็ว

จริงอยู่ว่าการใช้ระบบธนาคารออนไลน์นั้นมีข้อดีและช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่หลายคนก็แอบหวั่นใจว่าหากทุกคนหันมาใช้ระบบดิจิทัลกันทั้งหมดแล้ว ในอนาคตตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานธนาคารจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน หรือการที่ธนาคารยอมขาดรายได้จากค่าธรรมเนียมก็เพราะมองเห็นถึงโอกาสของการลดภาระค่าจ้าง หรือการลดอัตราการจ้างงาน ที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในอนาคต